Úvodní stránka
Dobrý den,

vítejte na stránkách, které mají sloužit jako informační portál při tvorbě "Strategie udržitelného rozvoje obce Nové Heřminovy".
Cílem této strategie je zajistit dlouhodobě udržitelný rozvoj obce, určit stávající problémy a priority, kterými je nutno se zabývat i v souvislosti s plánovanými protipovodňovými opatřeními a s nimi spojenou výstavbou obchvatu a určit další oblasti a projekty, které by měly vést k budoucímu rozvoji obce a jejích obyvatel.

Na vytvoření dokumentu se podílejí expertní pracovníci z několika organizací, velmi důležité je však také zapojení místních občanů z obce, kteří se na projektu budou rovněž účastnit, a to především v rámci pracovních skupin.

Hlavním účelem těchto stránek je informovat o aktuálním dění souvisejícím se zpracováním projektu (jednání pracovních skupin, veřejná projednání) a vytvořit prostor pro vzájemnou komunikaci a diskuzi členů pracovních skupin, zpracovatele a občanů obce.

Budeme rádi, pokud budete tyto stránky sledovat a děkujeme za veškeré Vaše připomínky a náměty k danému projektu.
EKOTOXA s.r.o.
koordinátor projektu
Aktuality
07.12.2009
V pátek 4.12.2009 došlo k předání závěrečné zprávy projektu SUR Nové Heřminovy zplnomocněnci  Ministerstva životního...
30.11.2009
Dne 25. listopadu proběhla závěrečná prezentace projektu. Byla prezentována Návrhová část projektu, Akční plán a vybrané hlavní...
29.10.2009
Dne 25. listopadu v 17:00 proběhne v obci veřejná prezentace projektu. Budou představeny účel projektu, hlavní výstupy návrhové části, akční...